Warsztaty dla studentów i doktorantów


Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,  do udziału w bezpłatnych  warsztatach:                                                                                             

 „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”                                                            

Warsztaty mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na znalezienie bądź utrzymanie zatrudnienia.

Aby zapisać się na warsztaty należy dostarczyć do Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Budynek A pokój 107 lub drogą mailową na adres: anita.kaminska@ue.katowice.pl następujące dokumenty:

- kartę zgłoszeniową
- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Warsztaty odbędą się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w czerwcu br.
(Dokładną datę podamy w późniejszym terminie)

 
Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do dnia 15 maja 2018 r.
UWAGA ilość miejsc ograniczona. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych, organizator zastrzega sobie odwołanie warsztatów.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!