Zaproszenie do udziału w projekcie


Szanowni Państwo,

 Fundacja Sustinae rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków PFRON – „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich i wyższych – w chwili obecnej wchodzących na rynek pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z  województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W ramach projektu przewidziano zastosowanie zintegrowanych działań, na które składa się cykl warsztatów z umiejętności psychologicznych i społecznych oraz kursów zawodowych. Uczestnicy otrzymają również wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów (prawników, psychologów) oraz wezmą udział w płatnych stażach zawodowych.

W trakcie trwania projektu Fundacja Sustinae będzie w stałym kontakcie z pracodawcami i organizatorami staży, co pozwoli na promocję Uczestników projektu, jako wartościowych pracowników, a w rezultacie doprowadzi do ich zatrudnienia.

Więcej szczegółów na temat projektu i prowadzonej obecnie rekrutacji znaleźć można w załączniku oraz na stronie internetowej Fundacji Sustinae: http://fundacjasustinae.org/category/aktywni/

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i wzięcia udziału w Projekcie.

Załącznik

Osoba do kontaktu:

Urszula Jajko
Fundacja Sustinae

Tel.: +48 734 171 561
urszula.jajko@fundacjasustinae.org
www.fundacjasustinae.org