Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

System Obsługi Wsparcia (SOW) finansowany ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży dotworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełneuczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym&nb... [Więcej]


Szkolenie

Kowary 12-14 lutego 2019r. [Więcej]


Szkolenie dla nauczycieli akademickich za nami

18 stycznia 2019r. godz. 10:00-15:00 Aula CNTI [Więcej]


XII edycja Konferencji "Pełno(s)prawny Student" za nami

10 grudnia 2018, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35, Budynek Muzeum Historycznego Miasta Krakowa-Sala Miedziana) [Więcej]


V Edycja Konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

W wydarzeniu po raz kolejny wzięły udział Pani Dr Maria Gorczyńska-Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Anita Kamińska, pracownik Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. [Więcej]


10 - lecie BON UEK Kraków

W dniu 23 października 2018r. odbył się uroczysty jubileusz 10-lecia istnienia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego z całej Polski, w tym... [Więcej]