Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Udział w XI Krakowskich Dniach Integracji

W dniach 16-17.04.2018r. pracownik Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pani Anita Kamińska uczestniczyła w XI Krakowskich Dniach Integracji. Pierwsza konferencja pt "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój" odbyła się w dniu... [Więcej]


Warsztaty dla studentów i doktorantów

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, ... [Więcej]


TEKA ABSOLWENTA - Technologia - Efektywność - Kompetencje - Aktywizacja

Kompleksowy Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych [Więcej]


Program Aktywny Samorząd

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Katowicach [Więcej]


Asystent studenta niepełnosprawnego pilnie poszukiwany

Wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy mają czas i chcą komuś pomóc (lub sami wiedzą o studentach Naszej Uczelni, którzy potrzebują pomocy) zapraszamy do współpracy.W chwili obecnej pilnie poszukujemy asystenta... [Więcej]


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018

 UWAGA studenci,została ustalona kwota stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/18, bez względu na stopień niepełnosprawności wynosi 450 zł.Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia 145/17. [Więcej]