Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Zaproszenie na prelekcję i spotkanie z przedstawicielem ZUS

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych UE Katowice (OSN UE KATOWICE),Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, znajomych, sympatyków oraz interesujących się tematem na Prelekcję oraz spotkanie ze specjalistą ZUSw dniu 27.11.2018 (wtorek)... [Więcej]


Zaproszenie na giełdę pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA W KATOWICACH zapraszają na GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Termin: 22 LISTOPADA 2018 R. (CZWARTEK) Godzina: 10.00 -14.00... [Więcej]


Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE... [Więcej]


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) studenci z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, Edycja 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest przeznaczone... [Więcej]


Udział w XI Krakowskich Dniach Integracji

W dniach 16-17.04.2018r. pracownik Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pani Anita Kamińska uczestniczyła w XI Krakowskich Dniach Integracji. Pierwsza konferencja pt "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój" odbyła się w dniu... [Więcej]


Warsztaty dla studentów i doktorantów

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, ... [Więcej]


TEKA ABSOLWENTA - Technologia - Efektywność - Kompetencje - Aktywizacja

Kompleksowy Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych [Więcej]