Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Asystent studenta niepełnosprawnego poszukiwany

Wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy mają czas i chcą komuś pomóc (lub sami wiedzą o studentach Naszej Uczelni, którzy potrzebują pomocy) zapraszamy do współpracy. Aby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej nie... [Więcej]


Druga edycja szkolenia dla pracowników za nami

Druga edycja szkolenia "Praca ze studentem z zaburzeniami psychicznymi" odbyła się w dniu 31 maja 2017r. w sali 223A. Tym razem odbiorcami szkolenia byli pracownicy administracji uczelni oraz pracownicy naukowi, którzy w codziennej... [Więcej]


PROJEKT PFRON „Nowoczesna rehabilitacja kluczem do zwiększenia samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku”

PROJEKT PFRON „Nowoczesna rehabilitacja kluczem do zwiększenia samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku” Projekt ma na celu podniesienie poziomu samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku poprzez nowoczesną i spersonalizowaną rehabilitację. Pozwoli... [Więcej]


Zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,  Fundacja Sustinae rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków PFRON – „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja”.... [Więcej]


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Wyjazdy m.in. dla studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równorzędne) [Więcej]


Szkolenie dla studentów i doktorantów

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, ... [Więcej]