Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Szkolenie dla pracowników Uczelni

   W dniu 21 września 2016r. w sali 2.19 CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbyło się szkolenie pracowników Uczelni pt."Student z zaburzeniami psychicznymi na Uczelni".Szkolenie poprowadziła Pani Anna Staromiejska -... [Więcej]


III edycja konferencji pn. "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Szanowni Państwo, w dniu 9 listopada 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej III edycję konferencji pn. "Niepełnosprawni na rynku pracy". Celem... [Więcej]


Konkurs na stypendia dla niepełnosprawnych Fundacji Anny Dymnej

Ruszyła kolejna edycja konkursu na stypendia dla niepełnosprawnych maturzystów oraz studentów w ramach projektu "Akademia Odnalezionych Nadziei", organizowanego od 2010 roku przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Konkurs... [Więcej]


Zmiana godzin dyżuru Pełnomocnika

UWAGAnajbliższy dyżur Pełnomocnika odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016r. w godzinach 9:00-10:00, sala 107A. Serdecznie zapraszamy. [Więcej]


Zaproszenie do udziału w konkursie na pracę magisterską i doktorską

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE... [Więcej]


Zmiana terminu dyżuru Pełnomocnika

Uwaga!Dyżur Dr Marii Gorczyńskiej został przesunięty z czwartku tj. 2 czerwca na środę tj. 1 czerwca w godz. 16:00-17:00 sala 107A. [Więcej]


Zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,Fundacja Sustinae rozpoczyna realizację drugiego etapu projektu aktywizacyjnego współfinansowanego ze środków PFRON – „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku... [Więcej]