Dokumenty związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej należy składać we właściwym DZIEKANACIE.

Wykaz dokumentów - http://www.ue.katowice.pl/jednostki/pomoc-materialna/dokumenty-do-pobrania.htmlkliknij tutaj

STUDENT SKŁADA WNIOSEK ZGODNIE Z KIERUNKIEM STUDIÓW

Gabriela Lipińska

Katowice, ul. Bogucicka 3 budynek „A”, pokój 313 
tel.: 32 257 79 16, e-mail: gabriela.lipinska(at)ue.katowice.pl 

Joanna Wach 

Katowice, ul. Bogucicka 3 bud. ”A”, pokój 312
tel.: 32 257 79 17, e-mail: joanna.wach@ue.katowice.pl

Krystyna Stawinoga

Katowice, ul. Bogucicka 3 budynek "A", pokój 311
tel.: 32 257 79 18, e-mail: krystyna.stawinoga@ue.katowice.pl

Filia w Rybniku
Rybnik, ul. Rudzka 13c, pokój 1.3 i 2.3
tel.: 32 432 98 62, 32 432 98 50, e-mail: 
socjalny_filia@ue.katowice.pl