Terminy składania wniosków o stypendia

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- od 12 września do 5 października – studenci pierwszego roku studiów
- od 12 września do 28 września – studenci wyższych lat studiów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 12 września do 14 października.

Wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 12 września.

WAŻNE!
Wniosek o zapomogę, stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów student może złożyć w każdym czasie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania w/w form pomocy materialnej.