42. Akademia Kariery – bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów naszej Uczelni

27.10.2021r. godz. 10.00-12.00 

Cele szkolenia

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.
 2. Przedstawienie aspektów zakładania działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnościami.

Program

 1. Akty prawne regulujące prawo pracy.
 2. Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
 3. Zasady ogólne Kodeksu Pracy.
 4. Prawo pracy, a osoby niepełnosprawne – uprawnienia osób niepełnosprawnych w zakresie prawa pracy: przepisy ustawowe.
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 6. Dyskryminacja – definicja, rodzaje i przeciwdziałanie.
 7. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Wymogi formalne działalności gospodarczej oraz obowiązki przyszłego przedsiębiorcy.
 9. Ulgi przysługujące osobom z niepełnosprawnościami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 10. Szczegółowe omówienie form finansowania działalności gospodarczej. 

Cele szkolenia

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy.
 2. Przedstawienie aspektów zakładania działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnościami.

Program

 1. Akty prawne regulujące prawo pracy.
 2. Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
 3. Zasady ogólne Kodeksu Pracy.
 4. Prawo pracy, a osoby niepełnosprawne – uprawnienia osób niepełnosprawnych w zakresie prawa pracy: przepisy ustawowe.
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 6. Dyskryminacja – definicja, rodzaje i przeciwdziałanie.
 7. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Wymogi formalne działalności gospodarczej oraz obowiązki przyszłego przedsiębiorcy.
 9. Ulgi przysługujące osobom z niepełnosprawnościami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 10. Szczegółowe omówienie form finansowania działalności gospodarczej. 

 

Więcej informacji: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-karier-i-wspolpracy-z-absolwentami/aktualnosci/article/42-akademia-kariery-bezplatne-szkolenia-i-warsztaty-dla-studentow-i-absolwentow-naszej-uczelni.html

Serdecznie Zapraszamy!