Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Realizacja spraw studentów i doktorantów od października 2020r.

Od 05 października 2020r. w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. od 9:30-13:30 Centrum Wsparcia realizuje obsługę bezpośrednią interesantów.

Zachęcamy do załatwiania wszystkich spraw drogą online, w tym również przesyłanie wniosków, podań i innych pism związanych z tokiem studiów. Istnieje również możliwość wrzucenia dokumentów do zielonej skrzynki, zlokalizowanej przy pokoju 107A.

Bardzo ważne! Przed wizytą w Centrum Wsparcia należy drogą mailową lub telefoniczną umówić się na spotkanie.

W trakcie pobytu na terenie Uczelni oraz przy kontakcie bezpośrednim z pracownikiem Centrum Wsparcia obowiązują wszystkie zalecenie sanitarne tj. (nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy, a przy wejściach do budynków obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych, odstęp od rozmówcy min. 1,5 metra)

Jednocześnie informujemy, że sprawy mogą zostać zrealizowane także drogą mailową lub telefoniczną w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.