Dr Maria Gorczyńska, prof UE członkiem komisji przy KRASP

W dniu 14 września 2020r. Dr Maria Gorczyńska, prof UE, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, została wybrana na członka Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) w kadencji 2020-2024.

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP powstała w 2016 r. z inicjatywy uczelni krakowskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele 15 ośrodków akademickich, najbardziej zaawansowanych w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na co dzień Komisja zajmuje się tworzeniem standardów wsparcia edukacyjnego i likwidacją nierówności w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych, propagując dobre praktyki, dzieląc się wiedzą z uczelniami mniej zaawansowanymi, opiniując akty prawne i rozporządzenia m.in. MNiSW dotyczące studiowania osób z niepełnosprawnościami.