MamPrawoDo - platforma internetowa

MamPrawoDo to platforma internetowa, na której osoby z niepełnosprawnościami znajdą kompleksowe informacje na temat przysługujących im praw i udogodnień. Jako pierwsze zostały tu opublikowane informacje dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych.

MamPrawoDo ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami lub narażonym na wykluczenie cyfrowe i społeczne z innych względów, uzyskać kompleksowe i przystępne w formie informacje na temat przysługujących im praw. Ponadto, celem projektu jest motywowanie przedsiębiorców do otwarcia się na osoby z niepełnosprawnościami i uwzględnienie ich potrzeb, a także promowanie dobrych praktyk w zakresie dostępności. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Platforma powstała dzięki współpracy Fundacji Widzialni i Orange Polska.  

Strona jest bardzo przyjazna w obsłudze - "kafelkowa".

Mam prawo do:

  1. korzystania z usług firm telekomunikacyjnych jak inni użytkownicy,
  2. informacji w punkcie obsługi klienta,
  3. salonu, do którego wjadę wózkiem,
  4. tłumacza migowego w salonie,
  5. faktur, umów i instrukcji w dostępnym formacie,
  6. otrzymywanie e-mailem dokumentów w postaci tekstowej,
  7. dostępnego telefonu/tabletu,
  8. pomocy w konfiguracji urządzenia telekomunikacyjnego,
  9. dostępnej strony internetowej, zgodnej z WCAG 2.0.

Więcej: http://mamprawodo.pl