(Nie)pełnosprawni na rynku pracy - konferencja

Zatrudnienie wspomagane sposobem na poprawę aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.

W dniach 8 i 9 listopada 2022 w Łodzi odbyła się konferencja pt. "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy" oraz Zjazd Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnością. Udział w niej wzięli pan Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz pani Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu ds. programowych w PFRON-ie.

Pan P. Wdówik, jako osoba niewidoma, poruszająca się z pomocą psa przewodnika podkreślił, że niepełnosprawni znajdują dobrą pracę przede wszystkim dzięki edukacji. Dlatego tak ważne jest umożliwienie OzN ukończenia studiów.

Pani D. Habich omówiła program pt. „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!”. Rządowa inicjatywa zakłada m.in. dofinansowywanie mieszkań oraz samochodów dostosowanych do potrzeb OzN, finansowanie nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej, a także zapewnienie im dostępu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Po występach prelegentów, odbyły się debaty. Tematami, które zostały poruszone to rozwój kompetencji cyfrowych jako szansy dla osób z niepełnosprawnościami oraz problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prowadzącą wydarzenie była Pani Anna Płoszyńska, absolwentka łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, która nie tylko pracuje w zawodzie - jako technik dentystyczny - ale niedawno odniosła też duży sukces. Zdobyła tytuł II Wicemiss Świata na Wózku 2022 podczas konkursu w Meksyku.

Przed konferencją odbył się Zjazd Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnością. Blisko 40 osób reprezentujących uczelnie z całej Polski, podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności.