Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy studentów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, do udziału w bezpłatnych warsztatach „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- własna... [Więcej]
SZANOWNI STUDENCI!Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych trzech krakowskich uczelni, serdecznie zapraszamy na XI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, które odbędzie się w Krakowie w dniach 11-14 LIPCA 2014 R.Spotkania te... [Więcej]
         W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Prof. UE dr. hab. Robert Tomanek, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dr Maria Gorczyńska, Kierownik SWFiS Dr Gabriela... [Więcej]
W dniu 8 kwietnia br. przedstawiciele Naszej Uczelni wzięli udział w VII Krakowskich Dniach Integracji. Pierwszy dzień wydarzeń miał charakter uroczysty m.in. wręczono nagrodę „Integralia”, ogłoszono powołanie Komisji ds. Równego Traktowania przy... [Więcej]
Centrum Integracja w Katowicach prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”,  który jest współfinansowany ze środków... [Więcej]
"Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II". Jest to projekt systemowy, realizowany w ramach Programu... [Więcej]
Szanowni studenci! informujemy, że w terminie od 3 marca 2014r. do 30 marca 2014r. trwa nabór wniosków w ramach MODUŁU II Aktywny Samorząd dla studentów zamieszkujących na terenie powiatu żywieckiego i posiadających orzeczenie o znacznym lub... [Więcej]
Pierwsza edycja warsztatów „ Aktywizacja zawodowa studentów będących osobami niepełnosprawnymi poprzez przygotowanie do zatrudnienia” za nami.    W ostatni czwartek tj. 20 lutego 2014 r. w sali 303A odbyły się warsztaty, których celem było pobudzenie... [Więcej]
      Informujemy, że od 2014 roku na naszej Uczelni działa Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem powołania Organizacji są m. in.:  - działania na rzecz członków Organizacji (studentów... [Więcej]