Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia lub już studiujesz, posiadasz aktualne orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami służy pomocą.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
  • inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • wydawanie opinii odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie.

Na stronie Pełnomocnika znajdziesz m.in. informacje na temat możliwości wyrównania dostępu do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pomocy jaką możemy Ci zaoferować.

Aktualności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne - efektywnie... [Więcej]
Podziękowanie [Więcej]
Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na... [Więcej]
Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”, polegający na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia... [Więcej]
Kowary 12-14 lutego 2019r. [Więcej]
Zachęcamy do skorzystania z  ogólnopolskiego serwisu poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych https://sprawniwpracy.com/ Serwis jest całkowicie bezpłatny a oferty na nim widniejące pochodzą od Pracodawców nastawionych na zatrudnienie... [Więcej]
18 stycznia 2019r. godz. 10:00-15:00 Aula CNTI [Więcej]
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenianiosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczącychminionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok.W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyćradosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadzieiŚwiąt Bożego... [Więcej]
10 grudnia 2018, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35, Budynek Muzeum Historycznego Miasta Krakowa-Sala Miedziana) [Więcej]
W wydarzeniu po raz kolejny wzięły udział Pani Dr Maria Gorczyńska-Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Anita Kamińska, pracownik Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. [Więcej]