Krok po kroku...

Każda osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia oferowanego przez Uczelnię musi zarejestrować się w Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, a następnie wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia.

 

KROK 1

Należy wypełnić Formularz Rejestracyjny. Dokument ten automatycznie jest wysyłany na Państwa mail. Jest to jedyny formularz, który po wydrukowaniu i podpisaniu muszą Państwo osobiście dostarczyć do Centrum wraz kopią z dokumentacji medycznej potwierdzającej Państwa stan zdrowia (oryginał do wglądu). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesłanie dokumentów listem poleconym na adres:

Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami
UE Katowice
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Formularz Rejestracyjny wypełniają Państwo tylko raz (chyba, że ulegnie zmianie stan Państwa zdrowia).

Dokładny opis postępowania znajduje się w zakładce Formularze, procedury, terminy.

 

KROK 2

Należy wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia. Jest to formularz, w którym znajdziecie Państwo wszystkie formy wsparcia oferowane przez Uczelnię. Nie ma potrzeby drukowania tego dokumentu

 

Wniosek o przyznanie wsparcia mogą Państwo wypełniać wielokrotnie, w miarę potrzeb.

Dokładny opis postępowania znajduje się w zakładce Formularze, procedury, terminy