Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w skrócie OSN - skupia studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Głównym powodem, dla którego powstała ta organizacja jest integracja osób niepełnosprawnych na Uczelni oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.


Zapraszamy do kontaktu z OSN wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne z nim. Członkowie OSN chętnie podpowiedzą jak skorzystać z udogodnień, jakie oferuje UE, m. in. pomogą wypełnić wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  wyjaśnią jak skorzystać z usług asystenta studenta niepełnosprawnego, tłumacza języka migowego, zająć sportowych czy bezpłatnych zajęć z języków obcych. Celem organizacji jest również opiniowanie i wspieranie działań Uczelni w celu poprawienia jakości procesu dydaktycznego osób niepełnosprawnych oraz organizowanie spotkań, zebrań i seminariów.

Biuro organizacji mieści się w pokoju 103 A.

Zapraszamy na stronę internetową OSN: www.osn.ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Nasi partnerzy