Jak pomóc sobie i studentowi na zajęciach?

Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami, stosowanymi w pracy ze studentami, posiadającymi określony rodzaj niepełnosprawności:

studenci niewidomi i słabowidzący

studenci niesłyszący i słabosłyszący

studenci z niepełnosprawnością mowy