Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją zarządzenia dotyczącego wydatkowania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

Zarządzenie 132/19
Zał. 1 do zarządzenia 132/19
Zał. 2 do zarządzenia 132/19

Od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 obowiązuje formularz rejestracji dla osób ubiegających się o pomoc w Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
fileadmin/user_upload/akademia/nowa-struktura/studenci/pelnomocnik-ds-os-np/zarzadzenie_Nr_22-18.pdf

Zarządzenie 22/18
Zał. do zarządzanie 22/18

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2017r. działa na Uczelni Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie 54/17

Najnowsze Zarządzenie Rektora dotyczące zakresu działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych nr 58/16 z dnia 1 września 2016r.

Zarządzenie 58/16

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem działań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, które reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 68/12 z dnia 1 października 2012 roku.

Zarządzenie 68/12

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 17/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, które dotyczy rozdysponowania środków z dotacji MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zarządzenie 17/14