Studenci

Oferowane przez UE Katowice formy wsparcia studentom ze szczególnymi potrzebami:

 • asystent studenta
 • wjazd na wewnętrzny parking uczelni
 • zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego
 • zajęcia wyrównawcze z języka obcego  
 • dostosowanie materiałów (np. powiększona czcionka)
 • udostępnienie materiałów dydaktycznych
 • dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów
 • specjalistyczny sprzęt np. drukarka Braille, klawiatura dla osób słabo widzących, itp.
 • tłumacz języka migowego
 • pomoc psychologiczna
 • inne (np. zamiana sali na dostępną dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową).

TERMINY 

Semestr zimowy
Wnioski dot. zajęć wyrównawczych z w-f oraz j. obcego należy składać do 31 października br. akademickiego.
Wnioski dot. innego rodzaju wsparcia należy składać najpóźniej na 3 tygodnie przed oczekiwanym terminem wsparcia.

Semestr letni 
Wnioski dot. zajęć wyrównawczych z w-f oraz j. obcego należy składać do 28 lutego br. akademickiego.
Wnioski dot. innego rodzaju wsparcia należy składać najpóźniej na 3 tygodnie przed oczekiwanym terminem wsparcia.