Jak skorzystać z usług tłumacza języka migowego?

Każdy student/doktorant niesłyszący/niedosłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach, egzaminach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni.

Zakres usług tłumacza języka migowego obejmuje:
•    tłumaczenie na wniosek studenta treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów na język migowy;
•    tłumaczenia treści przekazywanych podczas konsultacji, egzaminów i zaliczeń;
•    pracę indywidualną z niepełnosprawnym studentem, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń  podczas wizyt w dziekanacie, bibliotece itp.

Aby skorzystać z usług tłumacza języka migowego należy wejść w zakładkę Formularze i procedury, a następnie:

  • jeśli jesteś zarejestrowany w Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami - wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia;
  • jeśli NIE  jesteś zarejestrowany w CWOSP - zarejestruj się, a następnie wypełnij Wniosek o przyznanie wsparcia.

Decyzja informująca o przyznaniu (lub nie) usług tłumacza zostanie wysłana na Państwa mail. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć aktualny plan zajęć.