Pomoc materialna dla studentów

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


 Formy pomocy materialnej:
•    stypendium socjalne,
•    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
•    stypendium rektora dla najlepszych studentów,
•    zapomogi,
•    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.