Stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/22, bez względu na stopień niepełnosprawności wynosi 750 zł.

UWAGA stypendium dla niepełnosprawnych uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/22 (którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020) wynosi odpowiednio:

- 550 zł - lekki stopień niepełnosprawności,
- 650 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- 750 zł - znaczny stopień niepełnosprawności.

W pozostałych przypadkach wynosi 711,51 zł.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku we właściwym Dziekanacie.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.