Oferta centrum wychowania fizycznego

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach swojej działalności proponuje studentom z orzeczoną niepełnosprawnością:

- zajęcia wychowania fizycznego dostosowane do rodzaju schorzenia i możliwości ruchowych studenta,

- ćwiczenia usprawniające prowadzone na pływalni, siłowni, w sali do gimnastyki korekcyjnej (pilates, hatha joga),

- weekendowe wyjazdy rehabilitacyjno-usprawniające,

- obozy letnie i zimowe,

- zajęcia w sekcji pływania dające możliwość reprezentowania Uczelni w Ogólnopolskich Zawodach Studentów Niepełnosprawnych

Szczegóły na stronie CWFiS.