Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,  do udziału w bezpłatnych  warsztatach:                                                                                             

 „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- własna działalność gospodarcza”                                                            

Dzięki tym warsztatom, dowiesz się między innymi jak założyć własną firmę-aspekty prawne, jak stworzyć właściwy Biznes Plan oraz jakie są możliwości dofinansowania.

 Aby zapisać się na warsztaty należy dostarczyć do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Budynek A pokój 107 lub drogą mailową na adres: anita.kaminska@ue.katowice.pl następujące dokumenty:

- kartę zgłoszeniową - pobierz
- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Warsztaty odbędą się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w dniu 27 czerwca br. o godz. 11:00 w sali 233A (budynek A)


 
Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do dnia 31 maja 2017 r.
UWAGA ilość miejsc ograniczona. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych, organizator zastrzega sobie odwołanie warsztatów.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szkolenia świadomościowe o niepełnosprawności dla pracowników Uczelni

W dniu 15 października 2014r. w sali 5.15 w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbyło się szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry uczelni wyższych, mające na celu zwiększenie kompetencji kadry Naszej Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów i doktorantów niepełnosprawnych.

    Podczas pierwszej części szkolenia zostały omówione informacje ogólne na temat sytuacji formalnoprawnej studentów niepełnosprawnych – poruszono kwestie konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zapisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przedstawiono również organy orzekające w kwestii niepełnosprawności tj. orzecznictwo rentowe i pozarentowe. Ważnym elementem tej części szkolenia było przedstawienie i omówienie metod, środków oraz urządzeń umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów.
    Druga część szkolenia była częścią praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z uczestnikami konkretnych, pojawiających się w codziennej pracy problemów, związanych   z funkcjonowaniem studentów niepełnosprawnych na Uczelni.
Trenerami prowadzącymi szkolenie były osoby doświadczone w codziennej pracy w obszarze osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolenia otrzymali szereg cennych wskazówek dotyczących efektywnego komunikowania się oraz praktycznych form wsparcia studentów z różnymi dysfunkcjami. Z uwagi na wzrastającą liczbę studentów z trudnościami natury psychicznej, konieczne stało się przybliżenie pracownikom uczelni,ich sytuacji, jak również przedstawienie zależności pomiędzy studiowaniem-->chorowaniem-->zdrowieniem. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak o chorobie rozmawiać ze studentami i jak - jako przedstawiciele uczelni - mogą być pomocni osobom chorującym.

Szkolenia realizowane było przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

Warsztaty - druga edycja

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, do udziału w bezpłatnych warsztatach „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- własna działalność gospodarcza”.

Dzięki tym warsztatom, dowiesz się między innymi jak założyć własną firmę-aspekty prawne, jak stworzyć właściwy Biznes Plan oraz jakie są możliwości dofinansowania.

Aby zapisać się na warsztaty należy dostarczyć do Sekretariatu Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Budynek L pokój 16 lub drogą mailową na adres: edukacja@ue.katowice.pl następujące dokumenty:
- kartę zgłoszeniową - pobierz
- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności.

Warsztaty odbędą się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Termin warsztatów to 29 październik 2014r. godz. 9:00 sala 5.15 CNTI

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do dnia 15 października 2014 r.
UWAGA ilość miejsc ograniczona.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Warsztaty

Pierwsza edycja warsztatów „ Aktywizacja zawodowa studentów będących osobami niepełnosprawnymi poprzez przygotowanie do zatrudnienia” za nami.

    W ostatni czwartek tj. 20 lutego 2014 r. w sali 303A odbyły się warsztaty, których celem było pobudzenie i rozwinięcie aktywności zawodowej studentów/doktorantów niepełnosprawnych Uczelni, poprzez właściwe zaprezentowanie się przyszłemu pracodawcy.

    Na warsztatach poruszono m.in. następujące tematy:
- jak prawidłowo napisać CV i List Motywacyjny – na co pracodawca zwraca uwagę i jakie są najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu CV i Listu Motywacyjnego,
- jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – przykłady pytań.
    Pracownik Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego przedstawił listę pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i zaprezentował aktualne oferty pracy wraz z omówieniem wymagań stawianych przez przyszłych pracodawców.
    W ostatniej części spotkania omówiono system Telepracy, przedstawiono elementy sprzedażowe wykorzystywane w Telemarketingu.
    Warsztaty przeprowadziła firma Global BD Trading Sp. zo.o oraz ACK UE         w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów