Dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest przeznaczone dla: studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ i posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UE w momencie składania wniosku o wyjazd, studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+.

Dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest przeznaczone dla:

  1. studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ i posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UE w momencie składania wniosku o wyjazd,

  2. studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+. 

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej

Do góry