Zaproszenie do Chóru

Zapraszamy do Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pasjonatów śpiewu chóralnego, szczególnie studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w naszej Uczelni.


Zaproszenie do Chóru

Działamy od 2006 roku, nasza działalność to: próby, warsztaty muzyczne, koncerty, projekty muzyczne, krajowe i zagraniczne konkursy i festiwale chóralne, nagrania płytowe, zajęcia z emisji głosu, współpraca z innymi chórami, okolicznościowe spotkania chóralne.

Nie wymagamy znajomości nut. W ramach zajęć w Chórze można zaliczyć wychowanie fizyczne.

ZAPRASZAMY

na OTWARTE PRÓBY CHÓRU: 10 i 12 października (wtorek i czwartek) o godz. 17.00
oraz na przesłuchania w pozostałe wtorki i czwartki października o godz. 16.00.

Próby Chóru i przesłuchania odbywają się w sali 233 w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucicka 14a.

chor@ue.katowice.pl   511 674 033