Rada Chóru

Mgr Teresa Chmiel - Kierownik Chóru - Przewodnicząca Rady Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch - Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Mgr Urszula Klemczak-Maciąg - Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach