PREZES - Kierownik ds. administracyjno-organizacyjnych

Katarzyna Oryszczak

ZARZĄD

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Grzegorz Pietraszko

Karol Wachowiak

MEDIA

Karolina Bajura

Celina Depta

GRAFIK

Aleksandra Karwat

KRONIKARZ

Adrian Widuch