Grudniowe wydarzenia KN "Matrioszka"

W grudniu Koło Naukowe "Matrioszka" zorganizowało spotkania z rusycystką ze Smoleńska Mariną Kostrikovą. Ponadto członkowie Koła wzięli udział w wydarzeniu podsumowującym działalność w 2020 roku "Międzynarodowego Klubu Znawców języka rosyjskiego" działającym przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Petersburgu. W okrągłym stole wziął udział również prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, kierownik Katedry Logistyki Społecznej.


2 grudnia odbyła się druga część spotkań z rusycystką ze Smoleńska Mariną Kostrikova. Tematem telemostu była "Działalność pozadydaktyczna rosyjskich studentów". Prezentacja przeznaczona dla studentów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw. Tłumaczenie trudniejszych fragmentów: Rafał Beń i Bożena Kopoczyńska. Spotkania z Mariną Kostrikova odbywają się cyklicznie, kolejne zaplanowano na 13 stycznia o godz.16:00.

3 grudnia kilku członków Koła wzięło udział w wydarzeniu podsumowującym działalność w 2020 roku "Międzynarodowego Klubu Znawców języka rosyjskiego", działającym przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Petersburgu. Prof. Jacek Szołtysek w swoim wystąpieniu podzielił się opiniami na temat efektywnych sposobów nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Uzasadniał też istotność znajomości języka rosyjskiego zarówno w kontekście kulturowym i społecznym, jak również zawodowym.

W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Internacjonalizacji Dmitry Vasilenko i przedstawicie wielu uczelni zagranicznych, ponad 60 osób. Wśród wyróżnionych osób za działalność w roku 2020 znaleźli się: prof. Jacek Szołtysek i Opiekun Koła Matrioszka mgr Bożena Kopoczyńska z Centrum Języków Obcych.

W grudniu odbędą się jeszcze dwa spotkania w Kole:

  • 9.12. - spotkanie pt. "Działalność młodych dyplomatów w Kalinigradzie". Prezentacja przygotowana przez maturzystów 40 Gimnazjum w Kaliningradzie opiekun Alexandra Trifonowa.
  • 16.12. - o swojej działalności w Fundacji Gorczakowa opowie Rafał Beń.

Poziom językowy spotkań B2+ Serdecznie zapraszamy!