Ty zdobywasz certyfikat z języka angielskiego! Unia Europejska finansuje!

Centrum Języków Obcych UE Katowice zaprasza do udziału w projekcie Certyfikat dla Ciebie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).


W ramach projektu można za darmo przystąpić do egzaminu i otrzymać międzynarodowy certyfikat językowy, który wskaże kompetencje językowe zdającego w zakresie struktur językowych oraz rozumienia tekstu pisanego i mówionego. Egzamin ma charakter diagnostyczny, czyli wynik jest zawsze pozytywny i pokazuje poziom kompetencji na skali A1-C2. Pełny test przykładowy jest do pobrania tutaj. Egzaminy, które mają formę papierową, zostaną przeprowadzone przez pracowników projektu, a certyfikaty oraz wyniki egzaminu będą wysyłane bezpośrednio osobom zdającym. 

Dodatkowo, uczestnicy projektu dostają darmowy dostęp do platformy e-learningowej www.lerni.us na okres 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Materiały umieszczone na platformie wspomagają rozwój kompetencji językowych uczestników, ale korzystanie z kursu on-line nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

CO NALEŻY ZROBIĆ

Wystarczy podpisać umowę i stawić się na egzamin w wyznaczonym terminie (luty-marzec 2020, szczegóły w połowie stycznia 2020). 

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (I i II rok) mogą podpisać umowę na zajęciach lektoratu języka angielskiego, na których pracownicy projektu zaprezentują wszystkie szczegóły.

Pracowników uniwersytetu, jak również pozostałych studentów, zapraszamy do sekretariatu CJO (pokój 310, budynek N) w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 18 GRUDNIA 2019

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

WSZYSTKIE pełnoletnie osoby, które mieszkają LUB uczą się LUB pracują na terenie Śląska.

KTO NIE KWALIFIKUJE SIĘ DO PROJEKTU?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą oraz członkowie rad nadzorczych.

Więcej informacji na stronie projektu.

ZAPRASZAMY!