V Telemost Matrioszka

22 maja 2020 r. odbył się V Telemost Kaliningrad – Katowice (on-line) pomiędzy 40 Gimnazjum im. J.Gagarina w Kaliningradzie a Studenckim Kołem Naukowym Matrioszka działającym przy Centrum Języków Obcych. Wideokonferencja została przeprowadzona w ramach Tygodnia Kultury i Języka Polskiego odbywającego się we współpracującej szkole.


Obrazek przedstawia uczestników spotkania online.

Tematem spotkania było nauczanie zdalne w obliczu pandemii COVID-19 zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

W telemoście wzięli udział uczniowie 40 Liceum im. J. Gagarina w Kaliningradzie i studenci naszej Uczelni.

Rosyjska strona przedstawiała informacje o systemie edukacji w swojej szkole oraz metodach nauczania zdalnego stosowanych podczas pandemii koronawirusa. Specjalnie dla rosyjskich uczniów przygotowano prezentację o nauczaniu zdalnym realizowanym obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dodatkowo przeanalizowano badania związane z oceną e-learningu jako efektywnego narzędzia nauczania studentów w Polsce.

Ze strony polskiej wystąpili: mgr Małgorzata Grząba z Katedry Finansów Publicznych oraz student Marcin Badora.

Organizatorem całego wydarzenia była mgr Bożena Kopoczyńska z Centrum Języków Obcych.

Kolejny wykład w ramach działalności Koła Matrioszka, odbędzie się za pośrednictwem Google Meet w środę 27 maja o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Wykład poprowadzi prof. Анна Николаевна Алферова (Uniwersytet Medyczny w Smoleńsku) w programie wystąpienia m.in.:

  • Specjalne badanie tematu "Czasowniki ruchu w języku rosyjskim",
  • Specjalne badanie tematu "Gdzie?, Gdzie?, Gdzie?"
  • Metodyczne: sposoby mnemoniczne, metody interaktywne stosowane przy organizacji zajęć z języka rosyjskiego.
  • Język jest mediatorem podczas nauki języka rosyjskiego - wróg czy przyjaciel?