Harmonogram sesji poprawkowej w semestrze letnim 2018/2019

Konsultacje

Konsultacje w sesji poprawkowej 2018/2019 znajdują się TUTAJ.

Egzaminy

Centrum Języków Obcych przedstawia harmonogram II terminu oraz trybu poprawkowego egzaminów językowych dla studentów studiów pierwszego stopnia w sesji letniej 2018/2019. CJO zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących organizacji egzaminów (np. sale lub godziny). Prosimy o ponowne sprawdzenie informacji na dzień lub dwa przed egzaminem.

Na każdy egzamin należy stawić się 15 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości.

Życzymy powodzenia!

 

Wydziały Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Zarządzania, kierunek MSG

Harmonogram egzaminów w II terminie i w trybie poprawkowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajduje się TUTAJ.

 

Wydział Informatyki i Komunikacji

II termin egzaminu językowego dla studentów WIiK (I STOPIEŃ, wszystkie lata, wszystkie kierunki, studia stacjonarne) odbędzie się 4 września 2019.

Część pisemna egzaminu rozpocznie się o godzinie 9.30 w Auli NN. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej i okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Część ustna rozpocznie się po egzaminie pisemnym (szczegółowe informacje zostaną podane podczas części pisemnej). Studenci, którzy zdali część ustną w czerwcu lub mają prawo do zwolnienia, nie muszą już do niej podchodzić. Jednak jeśli chcą poprawić swój wynik, mają do tego prawo. 

SPECJALNY TRYB POPRAWKOWY po VI semestrze - 18 września o godzinie 9.30.

Przypominamy, że wszystkie osoby podchodzące do egzaminu w trybie poprawkowym mają obowiązek podejść do całości egzaminu, czyli części pisemnej i ustnej.