Harmonogram sesji letniej 2018/2019

Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2018/2019 opublikowane zostaną 7 czerwca.

 

Egzaminy

Prosimy wszystkich studentów przystępujących do egzaminu o stawianie się 20 minut wcześniej z dowodem tożsamości.

CJO zastrzega prawo do wprowadzania koniecznych zmian w harmonogramie. Prosimy o sprawdzanie informacji w miarę zbliżających się terminów.

 

 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Studia stacjonarne

Egzaminy językowe dla studentów II roku odbędą się na przedostatnich i ostatnich zajęciach w semestrze letnim 2018/2019, czyli 4 i 7 czerwca. Zaplanowane zostały zmiany w godzinach rozpoczęcia zajęć.

Szczegółowy harmonogram znajduje się TUTAJ.

Studia niestacjonarne 

Egzaminy językowe dla studentów II roku 29 i 30 czerwca.

Szczegółowy harmonogram znajduje się TUTAJ.

 

Wydział Informatyki i Komunikacji

Zapisy na egzamin językowy na poziomie B2 dla studentów WIiK

Do 31 maja w Wirtualnej Uczelni dostępna jest oferta na egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w sesji letniej 2018/2019. Studenci planujący przystąpić do tego egzaminu powinni w tym terminie dokonać wyboru. W przypadku egzaminu z języka niemieckiego studenci proszeni są o kontakt bezpośrednio z wykładowcą.

TERMIN I i tryb poprawkowy

Studia stacjonarne

Egzamin z języka angielskiego lub niemieckiego dla studentów WIiK, termin I i tryb poprawkowy, odbędzie się 12 czerwca o godzinie 9.30-11.30. Część ustna odbędzie się po części pisemnej w godz. 12.00-13.00 (szczegółowe informacje podane będą podczas egzaminu). Sale zostaną podane do wiadomości 3 czerwca.

Studia niestacjonarne

Egzamin z języka angielskiego dla studentów WIiK, termin I i tryb poprawkowy, odbędzie się 22 czerwca o godzinie 10.00-12.00.  Sala zostanie podana do wiadomości 3 czerwca. 

 

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne

Egzaminy językowe dla studentów II roku odbędą się na przedostatnich i ostatnich zajęciach w semestrze letnim 2018/2019, czyli 27 maja i 10 czerwca.

Szczegółowy harmonogram znajduje się TUTAJ.

Studia niestacjonarne 

Egzaminy językowe dla studentów II roku odbędą się na ostatnich zajęciach w semestrze letnim 2018/2019, czyli 2 czerwca.

Szczegółowy harmonogram znajduje się TUTAJ.

 

Kierunek MSG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzaminy językowe dla studentów II roku studiów stacjonarnych odbędą się na przedostatnich i ostatnich zajęciach w semestrze letnim 2018/2019 (3 i 6 czerwca), natomiast egzaminy na studiach niestacjonarnych - na ostatnich zajęciach w semestrze, czyli 1 czerwca.

Szczegółowy harmonogram znajduje się TUTAJ.

 

Tryb poprawkowy

Wydział Ekonomii - II rok

Termin poprawkowy egzaminów językowych dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomii odbędzie się we wrześniu. Terminy zostaną podane do wiadomości 2 września.

III rok

Studia stacjonarne

Egzaminy językowe w trybie poprawkowym dla III roku na Wydziałach Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń oraz Zarządzania odbędą się 17 i 18 czerwca o godzinie 10.00. Sale zostaną podane po zakończeniu semestru letniego.

Język angielski: 17 czerwca, godzina 10.00

Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski: 18 czerwca, godzina 10.00

Studia niestacjonarne

Egzaminy językowe w trybie poprawkowym dla III roku na Wydziałach Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń oraz Zarządzania odbędą się 23 czerwca. Sale zostaną podane po zakończeniu semestru letniego.

Język angielski: 23 czerwca, godzina 14.00

Język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski: 23 czerwca, godzina 16.00