Komitet naukowy

 

prof. dr hab. Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Piotr Mamet, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)