Przejdź do menu Przejdź do treści

Prelegenci sekcji plenarnych

 

prof. dr hab. Leszek Berezowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Leszek Berezowski – absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, fascynat angielskich przedimków i przekładu specjalistycznego. Zdecydowaną większość dotychczasowych publikacji poświęcił obu tym dziedzinom, skupiając się na użyciu angielskich przedimków w nazwach własnych oraz przekładowi polskich i angielskich dokumentów prawnych.Autor jedynej na świecie monografii angielskiego przedimka zerowego The Myth of the Zero Article opublikowanej w wydawnictwie Continuum / Bloomsbury oraz pięcio książkowej serii podręczników do nauki przekładu dokumentów prawnych i gospodarczych wydanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

 

dr hab. prof. UP Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Główne zainteresowania badawcze prof. Elżbiety Gajewskiej to szeroko traktowane języki specjalistyczne (ich lingwistyczny opis, nauczanie oraz tłumaczenie), jak również przemiany zachodzące w komunikacji i glottodydaktyce pod wpływem nowych technologii. Współautorka monografii LSP, FOS, Fachsprache. Dydaktyka języków specjalistycznych oraz Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Oprócz działalności naukowej i tłumaczeniowej, zajmuje się również współpracą ze środowiskami nauczycielskim poprzez udział w projektach krajowych (koordynatorka obszaru „Język angielski zawodowy” Małopolskiej Chmury Edukacyjnej) oraz międzynarodowych.

 

dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Joanna Kic-Drgas jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), jest zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.Jej zainteresowania badawcze dotyczą glottodydaktyki ogólnej, dydaktyki i metodyki nauczania języków angielskiego i niemieckiego, komunikacji specjalistycznej w środowisku zawodowym oraz nauczania języków specjalistycznych głównie prawa i ekonomii. Od 2018 r. pełni funkcję kierownika polskiego zespołu w projekcie Erasmus Plus TRAILs (LSP Teacher Training Summer School), 2018-1-FR01-KA203-048085, KA2 "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices", 2018-2020,  a od 2020 roku w projekcie LSP  TEOC.PRO Teacher Education Online Course for Professional Developement, 2020-1-DE01-KA01-005687, realizowanym w latach 2020-2023. Od roku 2021 dołączyła po odbyciu szkolenia do zrzeszenia trenerów umiędzynarodowienia na uczelniach wyższych w Europie SUCTIA.

 

dr hab. Radosław Kucharczyk, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Radosław Kucharczyk – absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie profesor uczelni w Zakładzie Dydaktyki Języków Romańskich w tym Instytucie. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z glottodydaktyki oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W pracy badawczej zajmuje się implementacją założeń europejskiej polityki językowej (kompetencja różnojęzyczna, mediacja) w różnych kontekstach edukacyjnych. Rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego w MEiN. Współpracuje z Centralną Komisją Edukacyjną (CKE). Nauczyciel języka francuskiego w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie.

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca