Rejestracja

 

Prosimy o wypełnienie formularza  rejestracji:

do dnia 30.11.2021 – uczestnicy, którzy zamierzają wygłosić referat lub przeprowadzić warsztaty

do dnia 15.12.2021 – pozostali uczestnicy

FORMULARZ REJESTRACJI