Wykłady plenarne

 

prof. dr hab. Leszek Berezowski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. prof. UP Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Radosław Kucharczyk, Uniwersytet Warszawski