Informacje o kursie telc Deutsch B1+ Beruf

Egzamin telc Deutsch B1+ Beruf

Zapraszamy do zapoznania się z egzaminem telc Deutsch B1+ Beruf:

Cel kursu

Zajęcia przygotowują do egzaminu na poziomie B1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć i rozwinąć umiejętność komunikacji w zakresie życia codziennego, rozumienia tekstów niemieckojęzycznych o tematyce ogólnej oraz efektywnego porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez dobór właściwej formy wypowiedzi.

Program kursu poszerzony jest o następujące moduły:

Deutsch+ Logistik

Deutsch+ Finanzwesen

Deutsch+ Arbeit

 

Informacje o kursie

Wielkość grupy – +/- 14 osób

Wiek uczestników – 18+

Poziom – B1

Liczba godzin – 100

Cena – PLN 1360

Warunki płatności - cała kwota lub raty wpłacane na indywidualne konto uczestnika

Rata 1Rata 2Rata 3Rata 4Rata 5Rata 6
340340170170170170

Przebieg kursu

Liczba spotkań – 25

Czas spotkań – 9.00 – 12.15 (sobota)

Miejsce spotkań – Budynek N

Materiały szkoleniowe zapewnia ŚSJB

 

Egzamin

Termin - koniec maja 2016

Orientacyjna cena - PLN 550