Charakterystyka egzaminu telc Deutsch B1+ Beruf

telc Deutsch B1+ Beruf to egzamin potwierdzający kompetencje językowe konieczne do pracy w biznesie.

Jak wykorzystać znajomość języka na poziomie B1+ w sytuacjach zawodowych?

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ umożliwia komunikowanie się w zwięzły i skuteczny sposób w codziennych sytuacjach w pracy.

Struktura egzaminu

Egzamin obejmuje część pisemną i ustną. Część pisemna trwa 2,5 godziny. Przed częścią ustną kandydat ma 20 minut na przygotowanie. 

Część pisemna

Rozumienie tekstu pisanego

Słownictwo i gramatyka

Przerwa

Rozumienie tekstu mówionego

Pisanie

90 minut

 

20 minut

30 minut

30 minut

Część ustnaZwykle w parze z innym zdającym15 minut

 

 Pliki do pobrania