Charakterystyka egzaminu telc Deutsch B2+ Beruf

telc Deutsch B2+ Beruf to egzamin potwierdzający kompetencje językowe konieczne do pracy w biznesie.

Jak wykorzystać znajomość języka na poziomie B2+ w sytuacjach zawodowych?

Na poziomie B2+ wypowiadamy się swobodnie i zrozumiale. Skutecznie dyskutujemy i negocjujemy. Czytamy teksty zarówno o tematyce znanej, jak i nieznanej. Piszemy teksty z zakresu korespondencji handlowej. Posiadamy szeroki zakres słownictwa i dobrą znajomość struktur gramatycznych.

Struktura egzaminu

Egzamin obejmuje część pisemną i ustną. Część pisemna trwa 3 godziny. Przed częścią ustną kandydat ma 20 minut na przygotowanie. 

Część pisemna

Rozumienie tekstu pisanego

Słownictwo i gramatyka

Przerwa

Rozumienie tekstu mówionego

Pisanie

60 minut

60 minut

20 minut

30 minut

30 minut

Część ustnaZwykle w parze z innym zdającym15 minut

 

 Pliki do pobrania