Zajęcia językowe na studiach niestacjonarnych

Zajęcia językowe na I stopniu studiów niestacjonarnych trwają cztery semestry i kończą się egzaminem. Każdy semestr nauki to 15 godzin podzielonych na 5 spotkań.

Plany zajęć i przynależność do grup należy sprawdzić w Wirtualnej Uczelni. Jeśli ich tam jeszcze nie ma, oznacza to, że trwają prace nad wprowadzeniem ich do systemu.

Informacja dla I roku

  1. Zajęcia językowe odbywają się w Budynku N.
  2. Wszyscy studenci zaczynają równocześnie w bloku I, by po pierwszych zajęciach rozejść się do grup w bloku II.
  3. Studenci, którzy nie wypełnili ankiety podczas rekrutacji oraz nie skorzystali z możliwości dokonania wyboru języków (wiadomość CJO z dn. 3.10.2018), zostali włączeni do grup zgodnie z informacją przedstawioną w tej wiadomości (angielski B1, drugi język wg decyzji CJO).
  4. Studenci, którzy nie są w żadnej grupie, proszeni są o kontakt z koordynatorem CJO dla studiów niestacjonarnych na danym wydziale.

Terminy pierwszych zajęć:

WIK: 14 października, 8.00-13.20

WE: 21 października, 8.00-13.20. Dyżur koordynatora, mgr Katarzyny Rzepki, 13.00-13.30, 21 października, pokój 306N.

WFiU: 27 października, 13.30-18.50. Dyżur koordynatora, mgr Jolanty Ziółkowskiej, 13.00-13.30, 27 października, pokój 318N.

WZ: 1 grudnia, 8.00-13.20

Koordynatorzy CJO dla studiów niestacjonarnych

WIK: mgr Katarzyna Rzepka (katarzyna.rzepka@ue.katowice.pl)

WE: mgr Katarzyna Rzepka (katarzyna.rzepka@ue.katowice.pl)

WFiU: mgr Jolanta Ziółkowska (jolanta.ziolkowska@ue.katowice.pl)

WZ: mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch (malgorzata.bakalarska-dyduch@ue.katowice.pl)