Zajęcia językowe na studiach stacjonarnych

Zajęcia językowe na I stopniu studiów stacjonarnych trwają cztery semestry i kończą się egzaminem. Każdy semestr nauki to 30 godzin podzielonych na 15 spotkań.

Ogólny plan zajęć znajduje się TUTAJ.