Organizacja zajęć i egzaminów językowych na Wydziale Informatyki i Komunikacji do rocznika 2017/2018

ROCZNIK 2018/2019

Studenci studiów pierwszego stopnia rocznika 2018/2019 uczą się dwóch języków obcych według wyborów dokonanych podczas rekrutacji. Kursy językowe trwają cztery semestry (30 godzin / semestr) i kończą się egzaminami. Program kursów obejmuje język biznesu.

ROCZNIKI 2016/2017 i 2017/2018

Studenci studiów pierwszego stopnia do rocznika 2017/2018 przygotowują się i przystępują do egzaminu na poziomie B2.

KURS EGZAMINACYJNY

  1. Każdy student ma obowiązek zapisać się na kurs językowy przygotowujący do egzaminu na poziomie B2.
  2. Student zapisuje się na kurs językowy i egzamin poprzez ofertę dydaktyczną w Wirtualnym Dziekanacie.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące kursu i zapisów dostępne są tutaj.

EGZAMIN

  1. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej.
  2. Egzamin oceniany jest w skali zgodnej z Regulaminem Studiów.
  3. Student otrzymuje 5 punktów ECTS za wypracowane na kursie godziny oraz egzamin.
  4. Szczegółowe informacje na temat treści i procedur egzaminacyjnych dostępne są tutaj.

JĘZYK PO EGZAMINIE

  1. Student ma prawo skorzystać z możliwości dalszej nauki języków w ramach przysługujących mu 180 godzin zajęć językowych na studiach stacjonarnych oraz 108 godzin zajęć językowych na studiach niestacjonarnych.
  2. W tym celu składa deklarację wyboru drugiego języka lub kontynuacji języka, z którego zdawał egzamin. Powstanie grupy uzależnione jest od liczby chętnych studentów.
  3. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Do góry