Język obcy po egzaminie językowym na poziomie B2 dla studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji

Zapraszamy do korzystania z oferty dalszej nauki języka obcego po egzaminie. Ze względów organizacyjno-formalnych rozpoczęcie każdego kursu uwarunkowane jest zebraniem się odpowiedniej liczby chętnych. Propozycje obejmują:

  • język francuski
  • język hiszpański
  • język niemiecki
  • język rosyjski
  • język włoski
  • English for the Workplace (język angielski z elementami korespondencji handlowej oraz prezentacji, spotkań oraz negocjacji biznesowych)

Powyższe kursy ujęte są w ofercie dydaktycznej w Wirtualnym Dziekanacie, a student może z niej skorzystać najwcześniej po zadeklarowaniu chęci przystąpienia do egzaminu językowego na poziomie B2 w sesji przed semestrem, w którym pragnie rozpocząć naukę innego języka lub zapisać się na kurs języka angielskiego English for the Workplace.

Do góry