Kurs przygotowujący do egzaminu językowego na poziomie B2 na Wydziale Informatyki i Komunikacji dla roczników 2016/207 i 2017/2018

 

Treść i cel kursu

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu oraz rozwijający kompetencje językowe i komunikacyjne konieczne w życiu zawodowym. Jak osiągnąć sukces? Podążajmy wspólnie z tymi, którzy to wiedzą, i zgłębiajmy Osiem sekretów sukcesu. Kurs oparty jest o nowoczesny podręcznik Keynote, który powstał we współpracy i z wykorzystaniem TED Talks - jest to najlepsza gwarancja aktualnej i interesującej tematyki. Jednocześnie program kursu wzbogacony jest o elementy warsztatowe z zakresu komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia - umiejętności kluczowych we współczesnym miejscu pracy. Celem kursu jest przygotowanie studentów do egzaminu, który poświadcza ich kompetencje językowe na poziomie B2.

Tryb przygotowania do egzaminu

Prawa i obowiązki studenta

  1. Student ma prawo wykorzystać 180 godzin na kształcenie językowe.
  2. Student ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w kursie.
  3. Student po zdaniu egzaminu na poziomie B2 ma prawo pozostałe godziny przeznaczyć na uczestnictwo w kursie drugiego języka obcego lub kontynuację nauki języka angielskiego.

Uczestnictwo w kursie przygotowującym do egzaminu

Zaliczenie wszystkich semestrów wybranego trybu przygotowania do egzaminu na pozytywną ocenę w pierwszym lub drugim terminie:

  • daje studentowi możliwość zwolnienia z części ustnej egzaminu,
  • pozwala na skorzystanie z terminu zerowego egzaminu.

Student zapisuje się na kurs egzaminacyjny poprzez dokonanie wyboru trybu przygotowań do egzaminu w ofercie dydaktycznej przedstawionej w Wirtualnym Dziekanacie. Dokonując tego wyboru student zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach i regularnej pracy w ramach wymogów wyznaczonych przez prowadzącego kurs i zgodnie z regulaminem studiów.

Do góry