Rocznik 2015/2016

Pula godzin przysługujących studentowi na kształcenie językowe oraz ich rozkład

  • 180 godzin na studiach stacjonarnych (30 godzin w każdym semestrze)
  • 108 godzin na studiach niestacjonarnych (18 godzin od semestru II do V oraz 36 godzin w semestrze VI)

Zapisy na zajęcia w Wirtualnym Dziekanacie

Grudzień 2016:

  • zapis na kolejne trzy semestry (90 godzin) bez potrzeby dokonywania ponownego wyboru w kolejnych semestrach. W przypadku podejścia do egzaminu w którejś z sesji, pozostałe godziny zostają "uwolnione" i mogą być przeznaczone na naukę innego języka (pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zainteresowanych studentów);
  • zapis na drugi język (pod warunkiem wyboru egzaminu językowego na poziomie B2 w sesji zimowej 2016/2017).

Zapisy na egzamin w Wirtualnym Dziekanacie

Grudzień 2016: egzamin w sesji zimowej 2016/2017

Kwiecień 2017: egzamin w sesji letniej 2016/2017

Grudzień 2017: egzamin w sesji zimowej 2017/2018

Kwiecień 2018: egzamin w sesji letniej 2017/2018

Wybór egzaminu językowego na poziomie B2 oznacza rezygnację z kursu przygotowującego do egzaminu B2 w kolejnym semestrze i uwalnia pozostałe godziny do wykorzystania na kurs innego języka lub English for the Workplace.