Tryb Beyond B2

Tryb Beyond B2 adresowany jest do studentów o kompetencjach językowych wykraczających poza poziom B2. Umożliwia on przygotowanie do międzynarodowego egzaminu językowego z zakresu komunikacji w biznesie (LCCI IQ English for Business) oraz rozwija znajomość języka specjalistycznego.

Po zakończeniu kursu każdy uczęszczający może za opłatą podejść do egzaminu English for Business Level 3, który znajduje się w ofercie Śląskiej Szkoły Języków Biznesu działającej na naszej uczelni, lub w ramach programu studiów może przystąpić do uczelnianego egzaminu dla studentów WIiK na poziomie B2. Egzamin EFB 3 oraz inne certyfikaty językowe zwalniają z egzaminu uczelnianego po uprzednim przedłożeniu kopii stosownego dokumentu wraz z podaniem skierowanym do kierownika CJO.