Rocznik 2017/2018 kierunków Informatyka, Informatyka i ekonometria, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Studenci studiów pierwszego stopnia do rocznika 2017/2018 przygotowują się i przystępują do egzaminu na poziomie B2.

EGZAMIN

  1. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej.
  2. Egzamin oceniany jest w skali zgodnej z Regulaminem Studiów.
  3. Student otrzymuje 5 punktów ECTS za wypracowane na kursie godziny oraz egzamin.
  4. Szczegółowe informacje na temat treści i procedur egzaminacyjnych dostępne są tutaj.

Do góry