Egzamin językowy na poziomie B2 na Wydziale Informatyki i Komunikacji dla roczników 2016/2017 i 2017/2018

Student ma obowiązek zdać egzamin pisemny z języka ogólnego oraz ustny z komponentem specjalistycznym na poziomie B2 w dowolnym semestrze studiów pierwszego stopnia. Egzamin ten oceniany jest według skali obowiązującej na UE Katowice oraz wiąże się ze zdobyciem 5 punktów ECTS (wraz z realizacją odpowiedniej liczby godzin).

Struktura egzaminu

  1. Część pisemna - szczegółowy opis (język angielski)
  2. Część ustna - szczegółowy opis (język angielski)
  3. Punktacja i ocenianie - opis.
  4. Opis kompetencji językowych dla poziomu B2.

Skala ocen

Wynik punktowy

Ocena

0,00 – 62,0

2,0

62,5 – 74,5

3,0

75,0 – 87,0

3,5

87,5 – 99,5

4,0

100,0 – 112,0

4,5

112,5 – 125,0

5,0