Zajęcia językowe dla kierunków anglojęzycznych

Poniższa prezentacja zawiera omówienie zajęć językowych dla kierunków anglojęzycznych.

PREZENTACJA